Απολύμανση Αεροψυκτήρων & Αέρα Χώρων

Ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των αεροψυκτήρων και των μονάδων κλιματισμού είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση της υψηλής υγιεινής σε χώρους παραγωγής και συσκευασίας.

Με τη χρήση μονάδων απολύμανσης μέσω ακτινοβολίας UVC στους αεροψυκτήρες και στις κεντρικές μονάδες αερισμού-κλιματισμού επιτυγχάνεται αποτελεσματική και συνεχής απολύμανση όλο το 24ωρο. Παράλληλα, μπορεί να απολυμαίνεται σε μεγάλο βαθμό και ο διερχόμενος αέρας βοηθώντας στη μείωση του μικροβιακού φορτίου των χώρων και στην ασφάλεια και στην προστασία των παραγόμενων προϊόντων.

Πλεονεκτήματα

Συνεχής απολύμανση όλο το 24ωρο

Εύκολη τοποθέτηση σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις

Δεν απαιτείται παρακολούθηση ούτε απασχόληση προσωπικού

Yγιεινή μέθοδος που δεν αφήνει κατάλοιπα και δεν δημιουργεί παράγωγα

Iδιαίτερα αποτελεσματική σε παθογόνα βακτήρια, ζύμες και μύκητες

Ιδιαίτερα xαρακτηριστικά

Προστασία ΙΡ68

Προστασία θραύσης λαμπτήρων (προδιαγραφές HACCP, IFS)

Ηλεκτρονικοί επιτηρητές για τον συνεχή έλεγχο της καλής λειτουργίας των μονάδων απολύμανσης

Αναλυτικές πληροφορίες