Συνεργασίες

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας, την αποτελεσματικότητα και τις εφαρμογές της απολύμανσης μέσω ακτινοβολίας UVC μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους των συνεργατών μας:

UVpro
SterilAir
VanRemment UV Technology